Heroic dash

Heroic dash

63 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bắt đầu cuộc hành trình heros của bạn lần lượt và nhảy qua clf Thu thập càng nhiều đá quý càng tốt để mua một số anh hùng

Công nghệ

Heroic dash được phát triển với công nghệ HTML5