Hero Rescue New

Hero Rescue New

40 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Anh hùng giải cứu để giúp anh hùng cứu công chúa trong trò chơi giải cứu pin hay nhất. Bạn có một nhiệm vụ là kéo câu đố pin, và sau đó tiêu diệt quái vật, giải cứu công chúa và thu thập kho báu.

Công nghệ

Hero Rescue New được phát triển với công nghệ html5