HellCopter Online

HellCopter Online

41 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Cuộc giải cứu bắt đầu. Toàn bộ tòa nhà bị chiếm bởi một tổ chức khủng bố. Có đàn ông ở mọi tầng. Bạn cần phải di chuyển máy bay trực thăng từ mái nhà xuống đối phương trước. Đạn đã sẵn sàng, cuộc tấn công vào tháp sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào

Công nghệ

HellCopter Online được phát triển với công nghệ html5