Head shot

Head shot

64 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bắn vào đầu ở mỗi cấp độ Cố gắng vượt qua mọi thử thách

Công nghệ

Head shot được phát triển với công nghệ HTML5