Hanger html5

Hanger html5

71 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Hanger là một trò chơi đu dây ragdoll với vật lý tuyệt vời! Swing càng xa càng tốt nhưng hãy cẩn thận để không bị mất nhiều bộ phận cơ thể! Tránh cưa buzz và thu thập tiền xu để mở khóa các nhân vật mới!

Công nghệ

Hanger html5 được phát triển với công nghệ HTML5