Grow RPG

Grow RPG

65 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Grow RPG là một trò chơi RPG theo lượt thú vị, trong đó bạn phải xây dựng vương quốc của mình và chiến đấu chống lại con quỷ độc ác đang cố gắng phá hủy thế giới của bạn. Mỗi lượt chơi, bạn phải đặt một đối tượng trong thế giới của mình như một cái cây, một ngôi nhà, một số viên đá, một cái rương hoặc nước chẳng hạn. Mỗi đối tượng có một chức năng khác nhau và việc đặt nó theo một thứ tự khác nhau sẽ dẫn đến một dòng nhất định của câu chuyện diễn ra.

Công nghệ

Grow RPG được phát triển với công nghệ Flash