Grindcraft remastered

Grindcraft remastered

54 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

GRINDCRAFT được làm lại là một phiên bản mới của Grindcraft Bạn phải đi qua các vật phẩm và thế giới lấy cảm hứng từ Minecraft Bạn phải khai thác các nguồn tài nguyên khác nhau từ vụ thu hoạch trên thế giới và thu thập các loại cây chín từ cánh đồng và chiến đấu với đám đông để giành được nhiều vật phẩm khác Cách chơi của GRIND CRAFTS rất giống với một trò chơi clicker cookie

Công nghệ

Grindcraft remastered được phát triển với công nghệ HTML5