Game candy love match

Game candy love match

62 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Kẹo tình yêu đang chào đón bạn trong câu đố ghép 3 tuyệt vời mới của chúng tôi. Giúp thiên thần hoàn thành cấp độ. Bạn có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để tận hưởng niềm vui từ nó. Trao đổi các ô liền kề, tạo thành dòng có ít nhất ba viên kẹo cùng màu và xóa chúng khỏi trường.

Công nghệ

Game candy love match được phát triển với công nghệ HTML5