Frog super bubbles

Frog super bubbles

66 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đây là trò chơi rất thú vị Trong trò chơi này ếch phải ghép những quả bóng cùng màu trong mỗi vài giây, quả bóng sẽ đến gần chú ếch hơn Vì vậy, bằng cách ghép những quả bóng cùng màu, chú ếch sẽ sống sót trong trò chơi và nó có thể đạt điểm cao nhất

Công nghệ

Frog super bubbles được phát triển với công nghệ HTML5