Flying Car Simulator 3D 2020

17 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Flying Car Simulator 3D 2020 là một trò chơi lái xe 3D miễn phí từ góc nhìn người thứ ba. Trò chơi có hai chế độ. Trong lần đầu tiên người chơi có thể bay bằng chiếc ô tô tương lai của mình, lần thứ hai là lái ô tô điển hình. Chuyển đổi chế độ bằng phím R.

Cách Chơi Flying Car Simulator 3D 2020

Công nghệ

Flying Car Simulator 3D 2020 được phát triển với công nghệ WebGL