Fit em all

Fit em all

68 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Vì vậy, nhiều bức ảnh đẹp vẫn bị hư hỏng do tai nạn! Đây là cửa hàng ảnh phục chế. Bạn cần giúp khách hàng khôi phục ảnh mà họ vô tình làm vỡ. Di chuyển mảnh vỡ đến đúng vị trí và hoàn thành bức tranh thành công. Bạn sẽ được trả tiền để trang trí cửa hàng của bạn cho phù hợp.

Công nghệ

Fit em all được phát triển với công nghệ HTML5