Fishing frenzy

Fishing frenzy

47 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong trò chơi này, chúng ta phải sống sót bằng cách thu thập đồng hồ và đồng thời phải giết những con cá lớn và nhỏ để tăng điểm

Công nghệ

Fishing frenzy được phát triển với công nghệ HTML5