Fireboy and watergirl 2 light temple

Fireboy and watergirl 2 light temple

57 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Lần này, Fireboy và Watergirl (do Oslo Albet thực hiện), đang khám phá Ngôi đền Ánh sáng. Sử dụng đèn đền để đến lối ra an toàn. Chuyển đổi giữa Fireboy & Watergirl, nhưng hãy cẩn thận, Fireboy không thể chạm vào nước và Watergirl không thể chạm vào lửa.

Công nghệ

Fireboy and watergirl 2 light temple được phát triển với công nghệ HTML5