Fire Balls Online

Fire Balls Online

45 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Fire Balls Online là một game bắn bóng 3D thú vị. Người chơi chỉ cần điều khiển bóng ném trúng tháp xếp chồng lên nhau, nhớ tránh các chướng ngại vật xung quanh tháp khi bắn. Nếu bạn chạm vào các chướng ngại vật, bạn sẽ bị thua. Xem bạn có thể nhận được bao nhiêu điểm trong Lửa

Công nghệ

Fire Balls Online được phát triển với công nghệ html5