Fingers slash

Fingers slash

68 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bạn có thể bảo vệ ngón tay của mình trong bao lâu khỏi lũ quái vật đói khát Chạm và giữ màn hình chừng nào bạn có thể Không nhấc ngón tay lên hoặc đánh bất cứ thứ gì bằng răng nếu không CHOMP đó là trò chơi hoàn thành tất cả các cấp độ và đánh bại điểm cao trong chế độ sinh tồn

Công nghệ

Fingers slash được phát triển với công nghệ HTML5