Farting pig

Farting pig

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Chú heo con này thực sự yêu thích khoai lang và theo cách đó nó luôn xì hơi Và đoán xem cái rắm của nó có thể khiến nó bay được Có bay Công việc của bạn ở đây là hướng dẫn chú heo con để tránh nó rơi xuống. Hãy giúp nó sống sót và không rơi vào không gian vô định

Công nghệ

Farting pig được phát triển với công nghệ HTML5