Falling ball

Falling ball

65 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thay đổi màu sắc của bạn và thu thập các quả bóng rơi có cùng màu Những quả bóng này tiếp tục đến với bạn và bạn chỉ cần kết hợp màu của quả bóng ở giữa với những quả rơi xuống để bắt chúng Thu thập một quả bóng có màu khác nghĩa là trò chơi kết thúc Vì vậy, hãy tập hợp càng nhiều càng tốt bạn có thể làm trước khi nó trở nên quá khó

Công nghệ

Falling ball được phát triển với công nghệ HTML5