Emoji game

Emoji game

63 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Một trò chơi trí tưởng tượng mới, trong đó bạn cần kết nối các cặp cảm xúc bằng các liên tưởng. Suy nghĩ và tìm ý tưởng của mỗi câu đố. Chỉ cần chạm lần lượt vào các phần tử từ các cột khác nhau để kết nối chúng bằng một đường thẳng. Hoặc kéo để vẽ một đường và kết nối các phần tử từ các cột khác nhau. Nếu bạn kết nối chính xác tất cả các yếu tố, bạn vượt qua cấp độ. Khó hơn bạn nghĩ!

Công nghệ

Emoji game được phát triển với công nghệ HTML5