eatball.io

eatball.io

81 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trò chơi eatball.io là một trò chơi bắn súng nhiều người chơi, trong đó bạn điều khiển một quả cầu khổng lồ trên một bản đồ rộng vừa phải. Di chuyển khắp bản đồ và nếu bạn nhìn thấy người chơi khác, hãy bắn anh ta cho đến khi anh ta kết thúc. Nếu anh ta bắn bạn thì bạn sẽ thấy anh ta phóng ra một loạt quả bóng là đường đạn mà anh ta muốn bắn bạn. Vì vậy, hãy cố gắng thực hiện các chuyển động sắc nét khi bạn đối mặt với kẻ thù. Hãy nhắm tốt và bắn anh ta để giảm thiểu mạng sống của anh ta và loại bỏ anh ta khỏi bản đồ.

Công nghệ

eatball.io được phát triển với công nghệ html5