Earn to Die 2 Exodus

Earn to Die 2 Exodus

48 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Earn to Die 2 là ở đây. Tiêu diệt nhiều thây ma hơn với chiếc xe của bạn một lần nữa và sử dụng số tiền bạn kiếm được để nâng cấp xe của bạn. Mở khóa các phương tiện mới trên đường đi. Trong Earn to Die 2 Exodus, bạn phải trốn thoát bằng cách lái xe qua đám zombie.

Công nghệ

Earn to Die 2 Exodus được phát triển với công nghệ HTML5