Dots and Boxes

20 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Dots and Boxes là một trò chơi nhiều người chơi, trong đó người chơi lần lượt thêm một đường thẳng giữa 2 dấu chấm. Người chơi hoàn thành mặt thứ tư của hộp sẽ kiếm được một điểm và nhận được lượt khác. Bạn có thể đấu với máy tính hoặc đấu với những người chơi khác.

Cách Chơi Dots and Boxes

Công nghệ

Dots and Boxes được phát triển với công nghệ HTML5