Dot adventure

Dot adventure

58 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong Dot Adventure, nhân vật của bạn sẽ là một quả bóng đầy màu sắc rất dễ điều khiển Tuy nhiên sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm trên mỗi bản đồ, điều này sẽ khiến cho màn chơi trở nên rất khó khăn. sẽ phải bắt đầu lại cấp độ từ đầu

Công nghệ

Dot adventure được phát triển với công nghệ HTML5