Diamond hunter

Diamond hunter

56 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Diamond Hunter là một trò chơi tránh điều khiển một chạm một người chơi nhanh, trong đó mục tiêu duy nhất của bạn là sống sót càng lâu càng tốt. Tránh bom đá và thu thập những viên kim cương sau đó ném vào xe đẩy để đạt điểm cao

Công nghệ

Diamond hunter được phát triển với công nghệ HTML5