Design my shoes

Design my shoes

64 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Chúc các bạn vui vẻ khi chơi trò chơi mới nhất của chúng tôi có tên Design My ShoesTrong trò chơi này, bạn sẽ thiết kế ba đôi giày cho ba sự kiện khác nhau và trình bày chúng trước ban giám khảo.

Công nghệ

Design my shoes được phát triển với công nghệ HTML5