Space purge

Space purge

59 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Hành tinh Trái đất đang gặp nguy hiểm lớn từ cuộc tấn công của Metroid Hãy cứu hành tinh trước khi nó phá hủy hành tinh của chúng ta

Cách Chơi Space purge

Use mouse to control the rocket.

Công nghệ

Space purge được phát triển với công nghệ HTML5