Dead Swarm

Dead Swarm

50 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thây ma đang đuổi theo bạn và chúng sẽ cố giết bạn. Hãy tỉnh táo, nhanh nhẹn và sống sót qua từng đợt trong Dead Swarm!

Công nghệ

Dead Swarm được phát triển với công nghệ WebGL