OnlineGames

Yêu thích

Không có trò chơi nào được yêu thích! Trò chơi được đề xuất cho bạn

Crazy Roll 3D

Crazy Roll 3D

289 chơi
100%
0%

Mô tả trò chơi

Crazy Roll 3D là một trò chơi chạy vô tận tuyệt vời được lấy cảm hứng từ Slope. Các cơ chế của trò chơi là đơn giản. Bạn phải điều khiển một quả bóng 3D khi nó lăn và tập hợp tốc độ xuống một loạt các đường dốc liên kết với nhau.

Điều khiển trò chơi

Lưu ý: các tập tin trò chơi là tương đối lớn, và sẽ có một thời gian màn hình màu xám khi nó bắt đầu để tải.Xin vui lòng chờ kiên nhẫn.