Connect Puzzle

Connect Puzzle

73 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Connect Puzzle là một trò chơi thú vị và thỏa mãn khiến bạn vui vẻ và thú vị Kết hợp các mảnh để có được bất ngờ !! Giảm căng thẳng Rất nhiều hình ảnh và tư duy làm cho trò chơi này trở nên độc đáo và khó khăn Đó là việc tìm ra Mảnh ghép còn thiếu cho cả trò chơi và bạn Cảm thấy như thiên tài chưa !!

Công nghệ

Connect Puzzle được phát triển với công nghệ html5