Coaster Racer 3

Coaster Racer 3

56 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Longanimals giới thiệu một trò chơi mới trong loạt trò chơi Coaster Racer. Chọn một chiếc xe bạn chọn (xe buggy, xe đạp hoặc xe F3) và bắt đầu đua dọc theo đường ray!

Công nghệ

Coaster Racer 3 được phát triển với công nghệ Flash