Climb up

Climb up

78 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Leo lên một tòa nhà vô tận với robot leo núi tốt nhất tránh chướng ngại vật bằng mìn laser và nhiều hơn nữa sử dụng cánh tay robot nhanh nhất có thể và cố gắng đạt đến điểm cao nhất

Công nghệ

Climb up được phát triển với công nghệ HTML5