Classic klondike solitaire card game

Classic klondike solitaire card game

53 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Klondike solitaire là một trong những trò chơi bài solitaire gây nghiện nhất. Nó được chơi với một 52 thẻ chơi duy nhất. Mục tiêu của trò chơi là sắp xếp tất cả các quân bài vào bốn bộ của bộ bài (kim cương, gậy, trái tim, quân bích) và làm như vậy theo thứ tự tăng dần - từ quân át đến quân vương.

Công nghệ

Classic klondike solitaire card game được phát triển với công nghệ HTML5