Cat solitaire

Cat solitaire

67 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Cat Solitaire là một phiên bản độc đáo của trò chơi bài Solitaire phổ biến, nơi bạn có nhiệm vụ gấp các lá bài có màu sắc thay thế và cuối cùng so sánh chúng với quân át chủ bài thu thập được từ hai quân đến vua

Công nghệ

Cat solitaire được phát triển với công nghệ HTML5