Cargo Bridge 2

18 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Phần tiếp theo của trò chơi xây dựng Cầu chở hàng. Thiết kế và xây dựng những cây cầu ổn định qua những hẻm núi nguy hiểm. Sử dụng chuột để chơi.

Cách Chơi Cargo Bridge 2

Công nghệ

Cargo Bridge 2 được phát triển với công nghệ Flash