Burger stack

Burger stack

50 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Hãy tạo ra chiếc bánh mì kẹp thịt lớn nhất từ trước đến nay

Công nghệ

Burger stack được phát triển với công nghệ HTML5