Bombing Run

Bombing Run

42 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Kẻ thù của bạn muốn lấy đất của bạn. Nhưng họ không biết bạn sở hữu bầu trời! Bảo vệ khu vực bằng cách kêu gọi các cuộc không kích chống lại các lực lượng xâm lược trong trò chơi hành động, có nhịp độ nhanh này và xem các lực lượng của bạn có thể giữ phòng tuyến trong bao lâu với vỏ bọc trên không. Mưa lửa từ bầu trời, nâng cấp lực lượng mặt đất của bạn, mở khóa các đơn vị mới, làm bất cứ điều gì bạn phải làm, nhưng KHÔNG để kẻ thù xâm phạm lãnh thổ của bạn!

Công nghệ

Bombing Run được phát triển với công nghệ html5