Bois.io

Bois.io

91 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đi nào! Chiến đấu với 100 người chơi khác trong một bản đồ thế giới mở khổng lồ: hãy là người cuối cùng còn sống để giành chiến thắng trong trận đấu!

Công nghệ

Bois.io được phát triển với công nghệ HTML5