Blocky sharpshooter

Blocky sharpshooter

59 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thử thách kỹ năng bắn tỉa của bạn trong Blocky Sharpshooter Xóa sạch tất cả kẻ thù ra khỏi tầm nhìn của bạn ong mà bạn bị giết Một tay bắn tỉa cừ khôi không bao giờ bỏ sót một mục tiêu nào

Công nghệ

Blocky sharpshooter được phát triển với công nghệ HTML5