Blob: Escape from Lab 16B

15 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Làm việc cùng với nhiều đốm màu và hợp nhất chúng để thoát khỏi phòng thí nghiệm 16B. Đảm bảo giải quyết từng cấp độ đủ nhanh để kiếm được 3 sao.

Cách Chơi Blob: Escape from Lab 16B

Công nghệ

Blob: Escape from Lab 16B được phát triển với công nghệ HTML5