Big Dig Treasure Clickers

Big Dig Treasure Clickers

53 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong Big Dig Treasure Clickers, bạn đã bắt đầu tìm kiếm kho báu ẩn. Bạn có thể khám phá chúng ở những nơi đa dạng như rừng rậm Borneo, khu chôn cất người Anh, Ai Cập, và evon trên mặt trăng!

Công nghệ

Big Dig Treasure Clickers được phát triển với công nghệ Flash