Basketball master

Basketball master

49 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thử thách dành cho người chơi bóng rổ và bóng đường phố thực sự Nhảy với bóng và bắn vào rổ trong thời gian giới hạn Đạt điểm cao nhất và thu thập tiền xu Mở khóa tất cả các quả bóng và địa điểm Thử các chế độ chơi Bạn cần căn thời gian chính xác, nhắm bắn tốt và một chút may mắn

Cách Chơi Basketball master

Jump with the ball and shoot the basket within the time limit. Earn coins and unlock new balls and courts. Reach the highest score.

Công nghệ

Basketball master được phát triển với công nghệ HTML5