Basic snake

Basic snake

55 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Basic Snake lấy cảm hứng từ trò chơi rắn cổ điển với trò chơi đầy màu sắc và hiện đại Ăn các chấm phát triển thành một con rắn quái vật lớn và tránh các sinh vật của kẻ thù Nghe có vẻ đơn giản Thưởng thức trò chơi Basic Snake

Công nghệ

Basic snake được phát triển với công nghệ HTML5