Barbie wedding planner

Barbie wedding planner

62 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Cặp đôi xinh đẹp này muốn kết hôn và họ đang tìm kiếm địa điểm tổ chức đám cưới hoàn hảo Họ đến thăm một chuyên gia tổ chức đám cưới và với sự giúp đỡ của cô ấy, họ sẽ đến thăm hai địa điểm tuyệt vời giúp người lập kế hoạch đám cưới trang trí mọi địa điểm và cuối cùng quyết định nơi họ sẽ thực hiện đám cưới

Công nghệ

Barbie wedding planner được phát triển với công nghệ HTML5