Astronaut warrior

Astronaut warrior

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đã đến lúc để xem chuyện gì đang xảy ra trong không gian Hãy mặc bộ đồ không gian của bạn và lên tàu vũ trụ mới Nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp nhưng không nhìn lâu Bạn cũng phải giết những con quái vật mà bạn gặp phải Nâng cấp tàu vũ trụ và bộ không gian của bạn để trở thành bậc thầy của Vũ trụ

Công nghệ

Astronaut warrior được phát triển với công nghệ HTML5