Archery World Tour

23 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Archery World Tour - Lấy một cây cung và đặt kỹ năng bắn cung của bạn để thử thách cuối cùng! Chơi ở hai chế độ khác nhau: chọn World Tour và đi đến nhiều địa điểm kỳ lạ.

Cách Chơi Archery World Tour

Công nghệ

Archery World Tour được phát triển với công nghệ HTML5