Animal shapes

Animal shapes

79 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Animal Shapes là một hoạt động giáo dục vui nhộn giúp trẻ học thuộc tính cơ bản của các hình hình học đơn giản Trẻ sẽ tập tìm kiếm sự khác biệt và giống nhau giữa các hình để hoàn thành các câu đố.

Cách Chơi Animal shapes

Use your mouse to play the game or tap on the screen!

Công nghệ

Animal shapes được phát triển với công nghệ HTML5