Among Us Crazy Gunner

Among Us Crazy Gunner

65 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bạn là một tay súng máu lạnh. Nhiệm vụ của bạn là giết tất cả stickman bằng súng. Thay đổi cửa sổ để tránh những viên đạn và đánh trả. Cải thiện thiết bị của bạn trong cửa hàng.

Công nghệ

Among Us Crazy Gunner được phát triển với công nghệ html5