Abyssal fish

Abyssal fish

69 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Dưới đáy biển đang ẩn chứa những sinh vật đáng sợ nhất Bóng tối bao trùm và sự im lặng tuyệt đối Trong vùng nước đen tối này, một con cá vực thẳm đáng sợ đang tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của mình Bạn phải dẫn đường cho nó trong bóng tối Một số loài cá sáng soi đường cho bạn nhưng bạn cần phải ghi nhớ những trở ngại để tồn tại

Công nghệ

Abyssal fish được phát triển với công nghệ HTML5