X ultimate

X ultimate

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Những viên gạch đầy màu sắc đang quây kín bảng Nhiệm vụ của bạn là di chuyển chúng xung quanh để tạo thành các đường để làm cho chúng biến mất Tốt hơn hãy suy nghĩ kỹ cách bạn di chuyển chúng vì vị trí là điều quan trọng Bạn không muốn lãng phí tên lửa đẩy của mình như hoàn tác hoặc di chuyển đến bất cứ đâu. Bạn có thể xây dựng combo nhưng hãy quan sát ra để làm đầy quá Làm chủ bảng x

Cách Chơi X ultimate

Move tiles to connect lines of at least four of the same color to make them disappear. You can connect lines in rows, columns or diagonals. New tiles appear after a move when you don't form a line of 4. Whenever you make a mistake, you can use undo, but i

Công nghệ

X ultimate được phát triển với công nghệ HTML5