2048 merge

2048 merge

63 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng toán học của bạn! Sắp xếp các khối trên màn hình trò chơi và ghép ít nhất 3 khối tương tự để làm cho số liệu của chúng tăng lên. Đạt điểm cao nhất và vào bảng xếp hạng!

Công nghệ

2048 merge được phát triển với công nghệ HTML5